Begeleiding

Begeleiding

Het team van begeleiding

Ons team van begeleiding heeft jarenlange ervaring en is zeer deskundig. Het team bestaat uit een ideale mix van mensen:

Coördinatoren
Op iedere locatie zijn de vaste coördinatoren verantwoordelijk voor het draaien van een jeugdvakantie en voor het aansturen en ondersteunen van de reisleiding. Tevens gelden de coördinatoren als contactpersoon voor de ouders / verzorgers.

Pedagogisch medewerkers
Binnen Club Adventure zorgen de pedagogisch medewerkers voor het creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen. Zij ondersteunen de coördinatoren en reisleiding in het begeleiden, verzorgen en bijstaan van de kinderen.

Reisleiding
Elk vakantiekamp heeft eigen reisleiding. De reisleiding is direct bezig met het begeleiden van de kinderen, zowel bij het uitvoeren van activiteiten als bij de maaltijden, overnachting e.d.

Buitensport medewerkers
Tevens lopen er vaste buitensport medewerkers rond, die zorgen voor de uitvoer van buitensportactiviteiten (water-, hoogte- en grondactiviteiten). Ze zijn verantwoordelijk voor het op- en afbouwen van de activiteiten, geven instructie en begeleiding en zij houden toezicht op veiligheidsaspecten.

Om onze begeleiders aan de hoge eisen te kunnen laten voldoen wordt veel aandacht besteed aan selectie, opleiding en (na)scholing en werken wij daarbij intensief samen met diverse opleidingen en hogescholen.

24 uur en 4-ogen beleid
Wij vinden het erg belangrijk dat de veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd. Tijdens het zomerkamp hanteren wij het vier ogen principe: er staan altijd minstens 2 begeleiders op een groep van 15 kinderen. Tevens zijn de begeleiders 24 uur bereikbaar voor de kinderen, dus ze kunnen er altijd terecht.

VOG en pedagogisch beleidsplan
Onze begeleiders volgen een verplichte training, zijn volledig gescreend en hebben allen een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), afgegeven door de Nederlandse overheid. Er is voor de zomerkampen een pedagogisch beleidsplan opgesteld, waar de regels van de organisatie en de voorschriften en aanwijzingen m.b.t. de orde, veiligheid en gezondheid worden beschreven. Onze begeleiders moeten tekenen voor de gedragscode en er wordt strikt op toegezien dat hier aan gehouden wordt.

Bekijk hier meer informatie over de zomerkampen.