Begeleiding

Begeleiding

Op dit zomerkamp worden de deelnemers intensief begeleid door een Nederlandstalige crew. De crew bouwt vanaf het eerste contact met jullie een vriendschaps- en vertrouwensband op. Zo scheppen ze een veilige en verantwoorde omgeving waarbinnen jullie je volledig kunnen vermaken.

Onze crew ziet erop toe dat jullie het sociale contact met jullie zomerkampgenootjes op een juiste en enthousiaste manier beleven. Daarbovenop willen ze jullie laten proeven van nieuwe sporten, activiteiten, natuur en cultuur.

Op de 13+ kampen is steeds 1 begeleider op 10 deelnemers aanwezig. Daarbovenop is er een kampverantwoordelijke en een keukenteam. Er is ook steeds een regioverantwoordelijke met veel ervaring die veel contact heeft met het hoofdkantoor.